info

přidá se na začátek hlavní stránky

ČTYŘI NOVÍ NOSITELÉ ČERNÝCH PÁSKŮ V KANGSIMU

Fotografie

Na začátku února se 15 kangsimáků účastnilo čtyřdenního zimního soustředění, které vedl Mistr Lee Youn Jae. Čtyři dny intenzivních tréninků vyvrcholily zkouškami na 1.KUP, 1.DAN a 2.DAN.  

Náplň zkoušek na jednotlivé stupně se postupně zvyšovala. Před samotným taekwondem čekal na všechny zkoušené test všeobecných znalostí z taekwonda. Následně se prověřovala se znalost jednotlivých postupových sestav, přerážení desek, sebeobrana či hanbon kyorugi. Neminul je ani technický sparing. 

Zkoušky na technické stupně (pásky) proběhly úspěšně

Fotografie: Zkoušky na technické páskyPoslední týden před Vánocemi, ve dnech 18. - 20. 12. 2017, proběhly v našem oddíle Kangsim Dojang zkoušky na technické stupně (pásky). Zkoušek se zúčastnilo celkem 33 taekwondistů z různých skupin. Zkoušení taekwondisté museli předvést znalosti a dovednosti ze základních technik (kryty, údery, seky), přemisťování v postojích, zápasovém pohybu (stepinku), technikách kopů, cvičení sestav a také z teorie. Starším cvičencům přibyl, jako součást zkoušek, sportovní zápas (kyorugi), sebeobrana, krokové souboje a samozřejmě také přerážecí techniky. Taekwondisté byli řádně připraveni a všichni zkoušky úspěšně absolvovali - všem gratulujeme. Seznam zúčastněných je součástí článku níže. Záznam, jak zkoušky probíhaly, naleznete v naší fotogalerii, viz. odkaz níže.

Exhibice Kangsim Dojang a Den pro děti

Jak již název napovídá, Kangsim se aktivně zapojil do újezdského Týdne zdraví, jenž pořádala městská část Praha 21 v průběhu druhého zářijového týdne, tedy od 9. do 16. září. S taekwondem jste se mohli setkat rovnou dvakrát. 

První akcí oddílu byl v neděli 10. září Den pro děti. I přes nepřízeň počasí byla účast hojná. Připraveny byly hry pro menší i větší soutěžící, které přišli podpořit rodiče a kamarádi a věříme, že si všichni dohromady užili spoustu zábavy. Úkoly, jenž plnili, byly nejen fyzické, ale prověřovaly i postřeh a koordinaci každého soutěžícího. Jako zpestření odpoledne si trenéři Kangsimu pro účastníky připravili malou ukázku běžného tréninku i zápas v Chanbaře.Podruhé bylo taekwondo k vidění na každoroční oddílové exhibici a to v sobotu 16. září. Nepředvídatelnost počasí nás dohnala k přesunu celé akce do tělocvičny, kde běžně probíhají tréninky a téměř 14 dní se zde nacvičovala exhibice. Obavy z nižší účasti byly zbytečné, rodiče, kamarádi, známí i neznámí zaplnili volná místa tělocvičny a vytvořili přátelskou atmosféru. Pak už jen sledovali, co všechno újezdští taekwondisté umí. 

Letní soustředění újezdských taekwondistů

Jak bývá zvykem, i tento rok v první polovině srpna vyrazila výprava 89 kangsimáků na soustředění a již po šesté do Malých Svatoňovic v Podkrkonoší. Letošní rok byl rekordní počtem účastníků, avšak naplánovaný program tréninků, her, výletů a zábavy byl dodržen a vše se vydařilo na jedničku. 

I letos byl denní program náročný. Začínal ranním během, následovaly dva dvouhodinové tréninky a končil hodinovou přípravou na zkoušky. Účastníci byli rozděleni do tří tréninkových skupin a to na „tým A“, „tým B“ a „Poomse tým“.  

Pod záštitou Marka Doxanského vedli „tým A“ Pavel Pospíšek s Marošem Novákem, „tým B“ trénovali Marek Doxanský s Lukášem Sládkem. Jako každoročně mezi nás zavítal korejský mistr Lee Youn Jae, nově držitel osmého Danu a trenér reprezentace poomse, který se během své přítomnosti věnoval skupině poomse a devíti závodníkům připravující se na zkoušky na 1. KUP. Zbývající tréninky skupiny Pomse tým vedli Martin Horák, Martin Skolil, Ondřej Pfrogner a M.Doxanský. 

Ve volném čase se kangsimáci snažili přijít na stopu Dmitrije Bezkočkého, který tvořil ústřední postavu v celotáborové hře. Na cestě k jeho dopadení bylo třeba rozluštit několik hlavolamů, hádanek, využívat fantazii nebo zabojovat při sportovních hrách. 

Zkoušky na technické stupně (pásky) proběhly úspěšně

Ve dnech 22.5. - 24.5. 2017 proběhly v našem oddíle Kangsim Dojang zkoušky na technické stupně (pásky). Zkoušek se tentokrát zúčastnilo celkem 150 taekwondistů z různých skupin (Mladší začátečníci, Pokročilí mladší začátečníci, Starší začátečníci, Lvíčata, Lvi a Poomse tým), kteří měli splněnu čekací lhůtu (jeden rok) a též prošli schválením trenérů jednotlivých skupin. Zkoušení taekwondisté museli předvést znalosti a dovednosti ze základních technik (kryty, údery, seky), přemisťování v postojích, zápasovém pohybu (stepinku), technikách kopů, cvičení sestav a také z teorie. Starší cvičenci měli jako součást zkoušek také sportovní zápas (kyorugi), sebeobranu, krokové souboje a samozřejmě také přerážecí techniky. Rádi bychom Vám nabídli možnost přiblížit si průběh zkoušek v naší foto a videogalerii, viz. odkaz níže. Gratulujeme všem, kteří zkoušky vykonali úspěšně!  

Kangsim Dojang