Tréninky od pondělí 24. 5. opět v tělocvičně!

Vážení rodiče, milí taekwondisté,

velmi rád bych Vás informoval, že od pondělí 24.5. budou probíhat tréninky jak jsme byli dříve zvyklí, tedy přímo v tělocvičně na 1. stupni ZŠ (vchod z boku od lesa). Budeme tak moct trénovat bez ohledu na venkovní podmínky. Počítejte jen prosím s tím, že nebudeme moct bohužel používat šatny, k tomu se váže opatření viz. níže.

Tréninkový rozvrh zůstává stejný, za celý rok jsme ho neměnili, jen jsme se přesouvali z online tréninků ven a nyní tedy do tělocvičny. Tréninky jednotlivých skupin tedy budou probíhat ve dnech a časech na které jste byli zvyklí!!!

Samozřejmě jsme vázáni i nadále určitými hygienickými opatřeními a pravidly. Tyto nařízení musíme dodržovat, a proto bych Vás chtěl požádat o pochopení a také o součinnost v jejich dodržování.

Hygienická a jiná opatření k tréninku:

1. PŘED KAŽDÝM TRÉNINKEM JE I NADÁLE NUTNÉ ODEVZDAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TESTOVÁNÍ. Tyto prohlášení musíme každý trénink vybírat a evidovat po dobu jednoho měsíce. Ke stažení zde:

https://www.kangsim.cz/soubory/cestne-prohlaseni-o-splneni-podminek-ucas...

2. Chtěl bych požádat, aby raději všichni chodili na trénink již přímo v tréninkovém oblečení (nemusí to tedy nezbytně být dobok, stačí tepláky, tričko, případně mikina, případně sálová obuv s hladkou podrážkou). Je totiž zakázáno využívat šatny a sprchy.

3. Při vstupu do budovy musí mít všichni roušku. Tu si pak mohou v tělocvičně sundat (nejlépe do připraveného igelitového sáčku), při trénincích skupinového organizovaného sportu není dle Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit roušky.

4. Do budovy ZŠ nesmí vstupovat kromě sportovců a trenérů nikdo jiný, tzn. přítomnost rodičů není dovolena.

5.Prosíme rodiče, aby na trénink nepouštěli děti, které vykazují byť i jen malé známky nemoci (kašel, rýma, ztráta čichu, teplota, střevní potíže, apod.).   

6. Tréninky budou končit oproti normálnímu o 5 minut dříve tak, aby předcházející skupina stačila opustit budovu před skupinou, která bude následovat a to z důvodu, aby se nám skupiny nemísily a abychom měli čas vyvětrat a provézt desinfekci před začátkem dalšího tréninku. Prosíme tedy rodiče, aby s tímto počítali.

7. Vpuštění do budovy se bude rovnat době začátku tréninku. Dřív bylo zvykem chodit na trénink o 10-15 minut dříve kvůli převlečení, to nyní nejde, skupinu můžeme do budovy pustit až poté co odejde předcházející skupina. Netýká se skupin, které začínají od 15h, ty pustíme dříve.

Příklad: pokud je trénink od 16:00h do 17:00h, tak další skupina bude do budovy vpuštěna až v 17:00 poté, co budovu opustí skupina předcházející.

Družiny:

Děti z družin, ať prosím chodí přímo do tělocvičny, pokud někdo netrefí, vyzvednou ho trenéři v prostoru školních šaten při hlavním vstupu do budovy ZŠ. Kdo ještě neodevzdal, tak k uvolnění z družiny je nutné donést přímo družinářkám (nikoliv nám) podepsaný souhlas rodičů s uvolněním dítěte na taekwondo a uvedeným časem. Vzor jsem již posílal dříve. 

Věřím, že zmiňovaná opatření pochopíte, ostatně jsou naší povinností. Než se nám režim zajede, poprosíme o určitou míru tolerance, především co se týká družinových dětí, kde časté změny jsou náročné jak pro děti, družinářky, tak i pro nás.

S pozdravem,

Marek Doxanský
Kangsim Dojang z.s.