info

přidá se na začátek hlavní stránky

Úspěšné zkoušky na černé pásky

V neděli 24. listopadu 2013 se v Praze konaly zkoušky na černé pásky (dany) pod vedením rakouského zkušebního komisaře pana Norberta Mosche (8. dan). Z našeho oddlu se zkoušek účastnili Lukáš Sládek a Martin Horák na technický stupeň 1. dan a Pavel Pospíšek + Maroš Novák na technický stupeň 2. dan. Všichni zkoušky úspěšně zvládli. Martin a Lukáš rozšířili klubovou sbírku černých pásků o další 2 členy na dosavadních 15 a Maroš s Pavlem si zvýšili svou kvalifikaci o vyšší stupeň černého pásu, která se jim jako trenérům a koučům bude hodit. Součástí zkoušek bylo přeřážení dřevěných desek, sebeobrana, předvedení mistrovských sestav, zápas (u 2. danu dokonce proti dvěma soupeřům), zvládnutí základních i speciálních technik (dvojité a trojité kopy ve výskoku), teoretické znalosti a mnoho dalších věcí. 

 

Jménem vedení klubu všem moc  G R A T U L U J E M E !!!

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ ÚJEZDSKÝCH TAEKWONDISTŮ

Poslední červencový týden byl pro závodní tým újezdského taekwondo netrpělivě očekávaným. Konalo se naše tradiční letní soustředění. Již potřetí jsme vyrazili do Podkrkonoší do Malých Svatoňovic.  Jak všichni vědí, soustředění je kombinace náročných tréninků, potu, dřiny a spousty zábavy. Věřím, že mi účastníci dají za pravdu, když řeknu, že se letos sešla opravdu silná parta. Bez rozdílu věku a závodního zaměření jsme se na trénincích hecovali a dávali ze sebe to nejlepší. Včetně trenérů nás bylo padesát, což ukazuje sílu našeho závodního týmu.  

Úspěšné zkoušky na technické stupně (pásky)

Ve středu 22.5. a ve čtvrtek 23.5. 2013 proběhly v našem oddíle zkoušky na technické stupně (pásky). Zkušebním komisařem byl tentokrát hlavní trenér klubu Marek Doxanský (5.dan). Na zkoušky bylo přihlášeno celkem 104 cvičenců, kteří vykonávali zkoušky na bíložluté, žluté, žlutozelené, zelené, zelenomodré, modročervené a červené pásky. Zkoušení taekwondisté museli předvést znalosti a dovednosti ze základních technik, přemisťování v postojích, zápasovém pohybu (stepinku), technikách kopů, cvičení sestav a dále z kotoulů a pádů a také z teorie. Starší cvičenci měli jako součást zkoušek také sportovní zápas (kyorugi), sebeobranu, krokové souboje a samozřejmě také přerážecí techniky. Rádi bychom Vám nabídli možnost přiblížit si průběh zkoušek v naší fotogalerii. Gratulejeme všem, kteří zkoušky vykonali úspěšně!  

Ukončení tréninků v roce 2012, Vánoční přání

Vážení rodiče, milí taekwondisté,

tréninky taekwondo v tomto roce končí ve čtvrtek 20.12.2012. Páteční trénink talentované mládeže již tedy odpadá. Příští rok začínáme s tréninky již ve čtvrtek 3. ledna 2013.

Rádi bychom Vám popřáli krásné vánoční svátky.

S pozdravem

Marek Doxanský

předseda Kangsim Dojang

Semináře s Mistrem Lee

V sobotu 12. května 2012 se v Újezdě nad Lesy opět konaly semináře s Mistrem Lee.
Celorepublikové semináře bojových umění se v Újezdě nad Lesy konají pravidelně jednou za měsíc (zpravidla v sobotu) v prostorách tělocvičny Masarykovy základní školy, kde svou sportovní činnost provozuje místní oddíl Kangsim Dojang.
Semináře jsou vedeny korejským mistrem Lee, který je držitelem nejvyššího technického stupně hned v několika bojových uměních v České republice a zároveň zastává funkci hlavního technického garanta v trenérsko-metodické komisi a hlavního reprezentačního trenéra poomsae - cvičení technických sestav taekwondo a prezidenta České asociace jihokorejských bojových umění.