Členský příspěvek

Děti a mládež

Výše členského příspěvku platná pro školní rok 2024/2025
Jak často Cena za pololetí
dvakrát týdně 3 800 Kč
jednou týdně 2 500 Kč
sourozenci dvakrát týdně 3 400 Kč (každý ze sourozenců)
sourozenci jednou týdně 2 300 Kč (každý ze sourozenců)
Příklady:
Jeden cvičenec trénující jednou týdně: 
2 500 Kč
Dva sourozenci, oba trénují jednou týdně: 
2 x 2 300 = 4 600 Kč
Dva sourozenci, jeden trénuje dvakrát týdně a druhý jednou týdně: 
3 400 + 2 300 = 5 700 Kč
Dva sourozenci trénující dvakrát týdně: 
2 x 3 400 = 6 800 Kč
 
 

Dospělí

Skupina trénující každé úterý od 19:30 do 20:45.

Výše členského příspěvku platná pro školní rok 2024/2025
Jak často Cena za pololetí (září-leden, únor-červen)
jednou týdně 4 200 Kč
  
 
Ve členském příspěvku je zahrnutý poplatek za členskou známku, nejsou v něm však zahrnuty poplatky za zkoušky na vyšší technický stupeň (pás), ani za průkaz Českého svazu taekwondo či případné startovné na soutěžích. Tyto poplatky jsou však DOBROVOLNÉ, resp. nejsou nutné k trénování v našem klubu.