Členský příspěvek

Výše členského příspěvku platná pro školní rok 2020/2021
Jak často Cena za pololetí
dvakrát týdně 3 000 Kč
jednou týdně 1 700 Kč
sourozenci dvakrát týdně 2 700 Kč (každý ze sourozenců)
sourozenci jednou týdně 1 500 Kč (každý ze sourozenců)
Příklady:
Jeden cvičenec trénující jednou týdně: 
1 700 Kč
Dva sourozenci, oba trénují jednou týdně: 
2 x 1 500 = 3 000 Kč
Dva sourozenci, jeden trénuje dvakrát týdně a druhý jednou týdně: 
2 700 + 1 500 = 4 200 Kč
Dva sourozenci trénující dvakrát týdně: 
2 x 2 700 = 5 400 Kč
 
Ve členském příspěvku je zahrnutý poplatek za členskou známku, nejsou v něm však zahrnuty poplatky za zkoušky na vyšší technický stupeň (pás), ani za průkaz Českého svazu taekwondo či případné startovné na soutěžích. Tyto poplatky jsou však DOBROVOLNÉ, resp. nejsou nutné k trénování v našem klubu.