Etika cvičence

Každý cvičenec je zavázán:

  • úctou k lidem kolem sebe včetně členů rodiny a přátel
  • respektem vůči rodičům, trenérům a držitelům vyšších technických stupňů
  • zodpovědností, která narůstá spolu s jeho schopnostmi

Z čehož plyne, že:

  • respektuje bezpečnostní opatření tělocvičny a netrénuje proto s hodinkami, řetízky, ani s jinými nebezpečnými předměty
  • nosí na trénink čistý dobok s páskem v barvě odpovídající jeho technickému stupni
  • se klaní při vstupu do tělocvičny a na začátku tréninku
  • během tréninku poslouchá trenéra i ostatní majitele vyšších technických stupňů
  • nenarušuje trénink bavením se s ostatními ani jiným nevhodným chováním
  • nepoužívá Taekwondo mimo místa k tomu určená, pokud jemu samotnému nebo někomu z jeho blízkosti nehrozí nebezpečí
  • i v takovém případě se zachová adekvátně podle situace a upřednostní mírové řešení, je-li to možné