Encyklopedie Taekwondo

Všechny činnosti v Taekwondo jsou založeny na myšlence obrany jedince proti předpokládanému nepříteli, dalo by se tedy říct, že se jedná o umění sebeobrany. Taekwondo však kromě fyzických schopností cvičence rozvíjí i jeho stránku psychickou, pomáhá mu stát se lepším člověkem. Po technické stránce je možno Taekwondo charakterizovat jako bojové umění zaměřené na dynamiku pohybu a rozvoj dovedností nohou.

Historie Taekwondo

 

Průčelí korejského paláce
Historie Taekwondo

Kořeny tohoto bojového umění můžeme hledat v dávné korejské historii. První zmínky o Taekwondo pocházejí ze začátku našeho letopočtu. V posledních desetiletích si získalo celosvětovou popularitu a v současné době se cvičí ve většině zemích světa a cvičí jej více než 50 milionů cvičenců. Kromě Juda je Taekwondo jediným bojovým uměním zastoupeným na Olympijských hrách a to již od roku 2000.

Více

Filozofie Taekwondo

Louka
Filozofie Taekwondo

Filozofie Taekwondo není v našich podmínkách bohužel příliš známa, mnoho lidí proto bere toto bojové umění pouze jako sport. S takovým pojetím však náš klub nesouhlasí (to je vidět především v důrazu na etiku). Taekwondo není určeno pouze svými kopy, údery a postoji, jedná se o způsob života a smýšlení, který se váže na tělesnou i duševní aktivitu a vychází z principů východních filozofií.

Více

Etika cvičence

Dýchání vkleče na začátku tréninku
Etika cvičence

Další pojem silně provázaný s filozofií je etika. Jedná se o soubor mravních náležitostí, které by měl cvičenec splňovat. Souvisí s jeho chováním na tréninku i na veřejnosti, se smýšlením i ctí. Mladší cvičenci oddílu Kangsim Dojang musejí znát jednotlivé body etiky nazpaměť a jsou z nich na tréninku stále zkoušeni trenérem. Postupem času se jim tyto vědomosti stávají pravidly, kterými se řídí. Proto vám také starší cvičenec neodříká všechny body etiky tak, jak jsou napsané na papíře, zato však dokáže říci vlastními slovy, jak se má Taekwondista chovat a jak má smýšlet, protože on tak skutečně činí.

Více 

Technické stupně

Honzův černý pásek
Technické stupně

Technický stupeň označuje, stejně jako v jiných bojových uměních, vyspělost cvičence. Odráží se v něm doba, po kterou Taekwondo trénuje, i píle a odhodlání. Záleží na každém jednotlivci, s jakým technickým stupněm se spokojí. Často se setkáme s označením "pásek", protože jednotlivé stupně jsou skutečně reprezentovány v páscích různých barev. Tyto pásky slouží k uvázání doboku, speciálního obleku pro praktikování Taekwondo. Vyšší technický stupeň může získat cvičenec na zkouškách, které vykonávají pověření zkušební komisaři.

Více 

Složky Taekwondo

Zápas - kyorugi
Složky Taekwondo

Taekwondo se skládá z několika složek. Zápas (kyorugi), který si většina lidí při pronesení názvu tohoto bojového umění vybaví, je pouze jedna z nich. Mezi další patří cvičení sestav (poomse), přerážení (kyokpa), sebeobrana (hoshinsul) a praktikování jednotlivých technik a postojů včetně různých kombinací (kibon dogjak). Všechny složky jsou vzájemně provázané, obzvláště s poslední zmíněnou, z níž vše vychází a se kterou se cvičenec seznamuje hned od začátku svého působení v oddílu Taekwondo. Ze všech těchto složek také cvičenci skládají zkoušky na vyšší pásky.

Více