Družiny

V našem klubu nabízíme vyzvedávní dětí z družin Masarykovy ZŠ (pouze I. stupeň) a odvedení přímo na trénink. Pokud je potřeba, je možné po tréninku děti odvést zpět do družiny (dle časových možností družiny). V případě zájmu stačí po přihlášení do klubu vytisknout formulář z osobního profilu a donést ho podepsaný příslušné družinářce. Tento formulář byl vyhotoven ve spolupráci s družinami tak, aby byl plně vyhovující. Další domluva s družinou tedy není třeba.